SAZ (Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen)

Een website voor het samenwerkingsverband van ziekenhuizen

De Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) is de vereniging van 29 ziekenhuizen in Nederland. Zij hebben een gezamenlijke ambitie: van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie, in samenwerking met de patiënt en altijd diep verankerd in de regio. Door de krachten te bundelen kan de SAZ grote thema’s die spelen in de zorg effectiever aanpakken. Denk bijvoorbeeld aan digitalisering in de zorg en het bereikbaar en betaalbaar houden van de zorg voor iedereen. Samen met Evers + De Gier maakten we een website voor de SAZ, waarin verschillende thema’s aan bod komen en de ambitie van de samenwerkende ziekenhuizen goed wordt uitgelegd.

Website SAZ
Website SAZ
Homepagina van de website voor de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ)
Mobiele versie van de website voor de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ)
Ledenkaart op de website van SAZ

Meer weten over dit project?

Wil je een website met een maatwerkontwerp, die toch gemakkelijk te onderhouden is? Dan helpen wij je graag uit de brand.

Jan Henkes

Jan Henkes


070 219 25 88

Volgende case

Een website met een uitgebreide supportfunctie

BeterDichtbij

Bekijk project